Descrición

Os pementos amparados pola indicación xeográfica protexida “Pemento de Oímbra” son os froitos pertencentes ao ecotipo da especie Capsicum annuum, L. cultivado tradicionalmente na zona de produción, procedentes de parcelas inscritas no correspondente rexistro.

As plantas deste ecotipo son de consistencia herbácea, moi ramificadas, porte medio-baixo, que chegan a acadar uns 60 ou 80 cm ao aire libre. Son de ciclo semiprecoz, con follas pequenas, lanceoladas e de elevada floración.

O froito é apañado en verde, en estado inmaturo intermedio para a súa comercialización en fresco.